Instrukcja korzystania z Elektronicznego Katalogu Kartkowego BG AGH
Poszukiwanie książek znajdujących się w Bibliotece Głównej AGH rozpocznij od przeszukania katalogu komputerowego bibliotek Uczelni (Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych) katalog.agh.kzb.krakow.pl Jeśli tam nie znajdziesz poszukiwanej publikacji sprawdź zeskanowany katalog kartkowy (obejmuje WYŁĄCZNIE zbiory Biblioteki Głównej) wbg.bg.agh.edu.pl/katalog/ oraz pozostały katalog kartkowy znajdujący się w holu budynku Biblioteki. Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij zapytanie do bibliotekarza: katalog@bg.agh.edu.pl

Jak przeszukiwać zeskanowany katalog kartkowy?

Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według:
 • nazwiska pierwszego autora - gdy książka ma jednego, dwóch lub trzech autorów
 • tytułu publikacji - w przypadku prac zbiorowych (więcej niż trzech autorów)
 • nazwy instytucji, zjazdu itp. - gdy książka nie posiada autora, a jest publikacją związaną z działalnością instytucji, stanowi zbiór referatów z konferencji itp.


W katalogu znajdują się również odsyłacze (zob. lub zob. też), które kierują do karty głównej. Należy wówczas sprawdzić opis poszukiwanej publikacji kierując się nazwiskiem autora lub tytułem, do którego odsyłacz kieruje.

Narzędzia nawigacyjne ułatwiające przeszukiwanie katalogu:
 • indeks liter i zakres kart katalogowych w ich obrębie
 • przyciski ułatwiające przeglądanie kart w obrębie danego zakresu liter


Aby rozpocząć wyszukiwanie należy:
 • wybrać literę, od której zaczyna się nazwisko autora lub tytuł
 • wybrać z menu po lewej stronie zakres, w jakim mieści się poszukiwane nazwisko autora lub tytuł książki
 • przyciskami np. <1 lub 1> przeglądać karty katalogowe aż do znalezienia szukanej pozycji


UWAGA!
W katalogu kartkowym nie podaje się informacji, czy zamawiana publikacja jest dostępna (może być wypożyczona). Wypełniając pole: e-mail w formularzu zamówienia uzyskasz informację zwrotną odnośnie do statusu książki.

Jak zamawiać wyszukane książki?

Po wyszukaniu danej publikacji należy:
 • wybrać przycisk „Zamów tę pozycję” znajdujący się pod zeskanowaną kartą
 • wypełnić formularz zamówienia i wybrać miejsce odbioru (pozycje z sygnaturą np. C.3779 do Czytelni Czasopism, z sygnaturą II 182127 do Czytelni Ogólnej lub Wypożyczalni)
 • zatwierdzić zamówienie przyciskiem „Zamawiam”


Wypełniając pole e-mail otrzymasz informację, czy zamawiana publikacja może być udostępniona.

Data ostatniej modyfikacji: