Zasady ochrony, pracy i przekazywania
oprogramowania do prezentowania zeskanowanych kart katalogowych

1. Właścicielem oprogramowania używanego do prezentacji zeskanowanych kart katalogowych używanego w ramach witryny internetowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego jest BUŚ, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14. Właściciel w ramach posiadanych uprawnień udzielił zezwolenia Bibliotece Głównej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie do wykorzystania go do prezentacji kart karalogowych BG AGH
2. Twórcami oprogramowania do prezentacji zeskanowanych kart katalogowych używanego w ramach witryny internetowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego są pracownicy i współpracownicy (praktykanci) Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
3. Oprogramowanie do prezentacji zeskanowanych kart katalogowych wykonano w oparciu o technologię skryptów ASP.NET 2.0 z wykorzystaniem funkcji wbudowanych w Internet Information Server stanowiący integralną część systemów Microsoft Windows Server 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional oraz kolejnych systemów operacyjnych firmy Microsoft.
4. Pracujące oprogramowanie nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów wspomagających. Zeskanowane obrazy kart katalogowych umieszczane są w drzewiastej strukturze katalogów, których nazwy są wyświetlane w interfejsie prezentacyjnym katalogu.
5. Oprogramowanie do prezentacji zeskanowanych kart katalogowych posiada moduł administratora przystosowany do dodawania, usuwania oraz zastępowania kart katalogowych stanowiący integralną część systemu oraz program do porządkowania nazw plików, a także moduł do obsługi wysyłnych zamówień.
6. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego posiadająca prawa wynikające z „Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych” udostępnia oprogramowanie do prezentacji zeskanowanych kart katalogowych instytucjom niekomercyjnym (np. biblioteki publiczne, biblioteki szkolne, muzea itp.) na zasadach nieodpłatnego przekazania plików z kodami skryptów ASP.NET. Instytucja korzystająca z oprogramowania zobowiązana jest do pozostawienia w skryptach informacji o prawach autorskich.
7. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego dołożyła wszelkich starań, by oprogramowanie działało prawidłowo i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z jego użytkowania.
8. Osoba sprawująca pieczę nad oprogramowaniem w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego: Andrzej Koziara, tel. 032-359-15-33, email andrzej@bg.us.edu.pl.